PSt I Nürnberg 16

(Aptiert) Kreisstempel mit Kurzstegen

Unterscheidungsbuchstabe: a
Stellung im Stempel: links

Stempel Inschrift: Nürnberg 16
PA-Nr. Stellung im Stempel: oben
PLZ (13a) – Stellung im Stempel:
FD: 12.01.49
LD: 01.03.49

Unterscheidungsbuchstabe: a
Stellung im Stempel: unten

Stempel Inschrift: Nürnberg 16
PA-Nr. Stellung im Stempel: rechts
PLZ (13a) – Stellung im Stempel: links
FD: 15.05.50
LD: 16.08.52