Regierungsbezirk
Oberbayern

PA Berchtesgaden

ZdA / Z(M)dA Stempel

Amtsstelle: Berchtesgaden 1

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: Berchtesgaden 1
Unterscheidungsbuchstabe: a

FD: 01.12.51
LD:

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: (13b) Berchtesgaden 1
Unterscheidungsbuchstabe: c

FD: 15.10.51
LD:

Amtsstelle: Bischofswiesen

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: (13b) Bischofswiesen
Unterscheidungsbuchstabe: a

FD: 10.12.48
LD:

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: (13b) Bischofswiesen
Unterscheidungsbuchstabe: b

FD: 27.10.48
LD: 21.06.50

Amtsstelle: Marktschellenberg

Es hat kein
Beleg / Stempel
auf Bauten
vorgelegen

Stempelgruppe:
Stempel Inschrift:
Unterscheidungsbuchstabe:

FD:
LD:

Amtsstelle: Oberau

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: Oberau
Stempel Inschrift: ├╝ber
Stempel Inschrift: Berchtesgaden

Unterscheidungsbuchstabe: a

FD: 06.09.48
LD: 28.02.49

Amtsstelle: Ramsau

Kein Bild
vorhanden

Stempelgruppe: Altstempel Kreisstegstempel
Stempeltyp: ohne Gitter

Stempel Inschrift: Ramsau
Stempel Inschrift: (Oberbayern)

FD: 22.12.50
LD: 05.04.51

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: Ramsau (Oberbay)
Unterscheidungsbuchstabe: a

FD: 11.12.51
LD: